2016 Walk over. Musik och ljudlandskap till diktsviten Walk over.

Scenframträdande tillsammans med poeten och konstnären Eva Dahlberg i samband med hennes vernissage.

Live framträdande på Fabror Nicos. Sthlm 2016

2017 Musik till Anhörighetsprojektet med stöd av Allmänna arvsfonden.

”Att vara anhörig till en närstående med psykisk ohälsa kan ställa stora krav i vardagen. Känslor som vanmakt, oro, kaos, skuld, ilska är vanliga reaktioner. Den långvariga stressen ökar risken för att anhöriga själv ska utveckla psykisk ohälsa.”