Jag heter Joakim Dahlberg.

Välkommen till min hemsida som är en presentation av mig själv och de olika arbeten jag gör som regissör, skådespelare, musiker och dramatiker.

Jag har under flera år arbetat med musik på olika sätt. Min professionella bana rör sig mellan skapa musik/ljud kompositioner och olika musikverk till scenkonst, film och teater.

Jag tänker på musik och ljud som språk. Ett språk utan ramar och regler, som finns överallt. För mig handlar det om att lyssna, fånga in och omvandla det till en struktur som kommunicerar, uttrycker och förstärker upplevelser och känslor. 

Men den här sidan vill jag presentera en del av det som jag har lyckats fånga.

Välkommen!